Câu lạc bộ golf Ngôi sao Chí Linh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Câu lạc bộ golf Ngôi sao Chí Linh