Vườn quốc gia Vũ Quang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Vườn quốc gia Vũ Quang