Khu du lịch sinh thái hồ Trại Tiểu

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Khu du lịch sinh thái hồ Trại Tiểu