Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Văn Miếu – Quốc Tử Giám