Quảng trường Ba Đình – Lăng Bác

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Quảng trường Ba Đình – Lăng Bác