Nhà tù Hỏa Lò

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Nhà tù Hỏa Lò