Nhà hát lớn Hà Nội

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Nhà hát lớn Hà Nội