Chùa Trấn Quốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Trấn Quốc