Chùa Một Cột

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Một Cột