Cầu Long Biên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Cầu Long Biên