Xã Bát Đại Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Xã Bát Đại Sơn