Núi Cấm Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Núi Cấm Sơn