Khu du lịch sinh thái hồ Quang Minh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu du lịch sinh thái hồ Quang Minh