Chùa Sùng Khánh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Sùng Khánh