Chợ Quyết Tiến

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chợ Quyết Tiến