Cao nguyên đá Đồng Văn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cao nguyên đá Đồng Văn