Núi Hàm Rồng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Núi Hàm Rồng Gia Lai