Nhà tù Pleiku

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Nhà tù Pleiku