Vườn quốc gia Tràm Chim

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vườn quốc gia Tràm Chim