Chùa Phước Kiển

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa Phước Kiển