Núi Chứa Chan

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Núi Chứa Chan