Tháp Chiềng Sơ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Tháp Chiềng Sơ