Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé