Đèo Pha Đin

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đèo Pha Đin