Cầu Mường Thanh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cầu Mường Thanh