Khu du lịch sinh thái Nâm Nung

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Khu du lịch sinh thái Nâm Nung