Khu du lịch cụm thác Đray Sáp – Gia Long – Trinh Nữ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Khu du lịch cụm thác Đray Sáp – Gia Long – Trinh Nữ