Vườn quốc gia Chư Yang Sin

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Vườn quốc gia Chư Yang Sin