Buôn Ako Dhong

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Buôn Ako Dhong