Núi Ngũ Hành Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Núi Ngũ Hành Sơn