Núi Các Mác

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Núi Các Mác