Lán Khuổi Nặm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Lán Khuổi Nặm