Đèo Khau Liêu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đèo Khau Liêu