Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh