Cầu Cần Thơ

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cầu Cần Thơ