Mũi Cà Mau

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mũi Cà Mau