Khu Vườn chim

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu Vườn chim