Chợ nổi Cà Mau

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chợ nổi Cà Mau