Tháp Poshanư

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tháp Poshanư