Núi Tà Cú

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Núi Tà Cú