Làng chài Mũi Né

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Làng chài Mũi Né