Đồi cát Mũi Né

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Đồi cát Mũi Né