Sóc Bom Bo

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Sóc Bom Bo