Làng tre Phú An

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Làng tre Phú An