Tịnh xá Ngọc Hòa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tịnh xá Ngọc Hòa