Tháp Dương Long

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tháp Dương Long