Khu dã ngoại Trung Lương

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Khu dã ngoại Trung Lương