Cù Lao Xanh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Cù Lao Xanh