Bãi Dại

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bãi Dại