Làng Tranh Đông Hồ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Làng Tranh Đông Hồ